O tipstim®

Co to jest tipstim®?

tipstim® jest zupełnie nowym urządzeniem, stworzonym by poprawiać właściwości sensomotoryczne ręki po udarze. tipstim® został stworzony we współpracy z Instytutem Neuroinformatyki (Laboratorium Plastyczności Neuronalnej) Uniwersytetu w Bochum, Niemcy. tipstim® składa się z generatora impulsów elektrycznych oraz zaawansowanej technologicznie rękawicy (tipstim® glove).

tipstim® jest przetestowanym klinicznie urządzeniem i dopuszczonym wg Dyrektywy Unii Europejskiej Dotyczącej Urządzeń Medycznych (MDD) . Skuteczność i bezpieczeństwo urządzenia tipstim® zostało udowodnione w badaniach klinicznych. W trakcie prowadzonych badań żaden z ich uczestników nie zgłaszał żadnych incydentów lub działań niepożądanych.